Phào Nhựa

phào nhựa dùng trang trí trong nội thất nhà cửa.